SATIŞ SÖZLEŞMESI
 
MADDE 1- TARAFLAR
 
1.1-SATICI BİLGİLERİ Ticari Ünvanı : N VE H MEDİKAL İTHALAT İHRACAT PAZ.VE TİC. LTDİ. ŞTİ. Vergi no: 6270403986 Adresi : Oruç Reis mah. Giyimkent Sitesi 10.sok. No:31 Atışalanı, Esenler / İSTANBUL Telefon: +90 0212 438 7376 E-mail: info@nhmedical.com.tr
 
1.2-ALICI BİLGİLERİ
 
Adı – Soyadı :
 
TC NO :
 
Vergi no ve dairesi:
 
Adresi:
 
Telefon:
 
E-mail:
 
MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI İş bu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya www.eldivenmarket.net internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak, Alıcının tüketici olması halinde 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır., Alıcının tüketici olmaması halinde ise Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.. Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.www.eldivenmarket.net sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
 
MADDE 3-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÖDEME/TESLİMAT BİLGİLERİ Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti vs bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir.( Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.) Alınan Ürün/Ürünler : Toplam Satış Bedeli : Ödeme Şekli : Teslim Edilecek Kişi : Telefon numarası : Teslim Edilecek Adres : Fatura Edilecek Kişi/Kurum : Fatura Adresi : Vergi Dairesi : Vergi Sicil Numarası : Kargo Ücreti :
 
MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER:
 
4.1 - ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 
4.2-- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti yukarıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır.Yukarıda madde (3) de yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ALICI kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder. SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.
 
4.3 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı'nın kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Aşağıda sevkiyat teslimat bölümünde ayrıntılı düzenlenmiştir. Teslimat stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcı'nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır.Müşteri kapıda ödeme seçeneğini tercih etmesi halinde teslimat kapıda bedelin ödenmesinden sonra yapılır.
 
4.4 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden www.eldivenmarket.net site sahibi SATICI sorumlu tutulamaz.
 
4.5 -SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı sözleşme konusu edimini yerine getirmesi imkansızlaşır ise,bu durumu, satıcı öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde Alıcı'ya bildirir ve Alıcı'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
 
4.6 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin satıcıya ait siteden Alıcı tarafından ONAYLANMIŞ olması ve bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 
4.7- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya geri gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
 
4.8- SATICI,mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI, siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. . Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 14 gün içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile ALICI'ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
 
4.9- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir. Bu durumda ilgili ürün veya ürünler SATICIya, ALICI tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak 7 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 7 günlük sürenin dolması halinde, ALICI teslim almış olduğu ürünü ilgili servisine götürmek zorundadır. Ancak aşağıda belirtilen ürün iade ve cayma hakkı , Cayma hakkının kullanılamayacak hallerde sayılan hususlar saklıdır.
 
4.10-- Sözleşme, Alıcı tarafından internet ortamında onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Mal/Hizmet’in Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur.
 
MADDE 5 – SEVKİYAT/TESLİMAT PROSEDÜRÜ
 
5.1-Sevkiyat:Sipariş onayı mailinin gönderilmesi ve kapıda ödeme şekli haricinde tercih edilen ödeme biçimlerinde mal bedelinin satıcı hesaplarına geçmesiyle birlikte, ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo Şirketine verilir. Kapıda ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ise , sipariş onayı mailinin gönderilmesini takiben ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo Şirketine verilir.
 
5.2-Teslimat:Ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 gündür. Alıcıya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün uzatılabilir.
 
5.3-Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.
 
5.4-Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi mücbir sebep durumlarında belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez.
 
5.5-Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden satıcı sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine iletişim e-posta adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.
 
5.6-Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda vardır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda SATICI'ya " Müşteri Hizmetlerine" bildirilmelidir.
 
MADDE 6 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI Mal/Hizmet’in teslimat masrafları ALICI'ya aittir. Satıcı’nın, web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır. Malın teslimatı; Satıcı’nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı Mal/Hizmet’i, Alıcı tarafından Mal/Hizmet’in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 
MADDE 7 - ALICININ HAK VE TAAHHÜTLERİ
 
7.1-Alıcı, Web sitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla satıcıya ulaştırabilirler.
 
7.2-Alıcı, iş bu Sözleşme’yi ve ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNU elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ,olası durumlara karşı tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.eldivenmarket.net sipariş/ödeme prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 
7.3-ALICI ,sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
 
7.4-ALICI,sipariş vermekle birlikte sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını kabul ve taahhüt eder.
 
7.5-ALICI, Sözleşme konusu mal/ürünü teslim almadan önce muayene etmek zorundadır. Tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir.
 
7.6- Mal/Hizmet’in tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet’i 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir.
 
7.7-Alıcı,aldığı ürünü iade etmek istemesi halinde ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi,iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.
 
7.8- Her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
 
7.9- Alıcı'ya gönderilen malın 6502 sayılı yasaya göre ayıplı mal olduğunun kabulü halinde ,malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu karine, malın ayıbı veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.Satıcıya herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
 
MADDE 8 - SATICININ HAK VE TAAHHÜTLERİ
 
8.1-Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. mücbir haller dışında eksiksiz ve tam yerine getirmeyi taahhüt ve garanti eder.
 
8.2-Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür
 
8.3-Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
 
8.4-18 (ON SEKİZ) YAŞINDAN KÜÇÜKLER SİTEDEN ALIŞVERİŞ YAPAMAZ.
 
Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak Satıcı ,alıcının yaşının yanlış yazılmasından dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 
8.5-Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.eldivenmarket.net sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir.
 
8.6- www.eldivenmarket.net'ten kredi kartı (Visa, Mastercard) ,sanal post /banka havalesi/kapıda ödeme/paypal/PayU ile alışveriş yapılabilir. Kapıda ödeme hariç, bir hafta içinde ödemesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı, yani malın bedelinin satıcının banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır.( Kapıda ödeme hali hariç)Posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.
 
MADDE 9 – CAYMA HAKKI Alıcı, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içerisinde hiçbir sebep göstermeksizin CAYMA HAKKINA sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içerisinde Satıcı’ya telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmenin 10. Madde hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.eldivenmarket.net internet sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince ürünün ambalaj ve içeriğinin hasar görmemiş olması ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün ALICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının ürünle beraber iadesi zorunludur. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de ‘’İADE FATURASIDIR’’ ibaresi yazılıp Alıcı tarafından imzalanacaktır. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) 14 günlük Süre içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır.
 
MADDE 10 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler,özel koruma ambalajı olmayan ürünler,orjinal kilitli kapakları ,mühürleri olmayan ve kullanılıp kullanılmadığı tesbit edilemeyen mal ve ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Yine Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler için iade hakkı kullanılamaz. Ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
 
MADDE 11-GİZLİLİK Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. (Gizlilik sözleşmesinde belirtilen haller hariç) Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz,Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya gönderilebilir.Tüm bu www.eldivenmarket.net sitesinde yayınlanan "GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ"nde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.SÖZ KONUSU "GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ" DE İŞ BU SÖZLEŞMENİN EKİDİR.ALICI'nın satış sözleşmesini onaylaması ile gizlilik sözleşmesini de okuduğu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
 
MADDE 12 - YETKİLİ MAHKEME: Tüketicilerin İşbu sözleşmenin uygulanmasında,satıcı ile sorunları olursa,Sorunu Satıcının çözememesi durumunda ,her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile itiraz ve şikayetinin değeri ilan edilen miktarı geçmesi halinde Alıcı'nın veya Satıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.ALICI'nın tüketici olmaması halinde sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan tüm itilaflarda Edirne mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 
MADDE 13-İstisna İşbu mesafeli satış sözleşmesinde yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan doğacak tüketicilere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri sadece alıcının Tüketici olduğu hallerde geçerli olarak hüküm ifade edecek olup; alıcının 6502 sayılı kanunda yer alan Tüketici tanımına uymadığı hallerde ilgili maddeler taraflar arasında hüküm ifade etmeyecek,TTK hükümleri uygulanacaktır.
 
MADDE 14 - YÜRÜRLÜK SATICI tarafından hazırlanan ve www.eldivenmarket.net web sitesinde yayınlanan 14 (on dört) maddeden ibaret bu "SATIŞ SÖZLEŞMESİ",eki "ÖN BİLGİLENDİRME FORMU" İLE "GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ " ALICI tarafından okunarak ve elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. SATICI : ALICI : KURUM ADI : AD/SOYADI : ADRES : ADRES : TEL : TEL : FAKS : FAKS : İMZA : İMZA :
 
 
 
ENGLISH SALES AGREEMENT ARTICLE 1- PARTIES 1.1-SELLER INFORMATION Commercial Title: N VE H MEDİKAL İTHALAT İHRACAT PAZ.VE TİC. LTDİ. ŞTİ. Tax number: 6270403986 Address : Oruç Reis mah. Giyimkent Sitesi 10.sok. No:31 Atışalanı, Esenler / İSTANBUL Telephone : +90 0212 438 7376 E-mail : info@nhmedical.com.tr 1.2-RECEIVER INFORMATION Name and surname : TC NO : Tax number and office: Address : Telephone : E-mail :
 
ARTICLE 2-CONTEXT AND SCOPE OF THE CONTRACT This contract is related to the sale and delivery of the product with the qualifications and the sales price below which the BUYER made an order in electronic form from
 
www.eldivenmarket.net website of SELLER ,If the receiver is a consumer The rights and obligations of the parties in accordance with the provisions of the Regulation on the Protection of Consumers No 6502 and the Principles and Procedures on the Implementation of Distant Contracts. If the receiver is a consumer the provisions of the Turkish Commercial Code apply. Buyer shall notify the seller of the name, title, full address, telephone and other access information, basic characteristics of the goods subject to sale, sales price, payment form, delivery conditions and expenses etc. all the preliminary information about the goods subject to sale and the use of the "withdrawal" right and how they can be used, complaints and objections etc. the seller acknowledges and declares in advance that the goods have been informed by the seller in accordance with the internet environment and that they have confirmed these preliminary information in the electronic environment and ordered the goods afterwards. The preliminary information at http:// www.eldivenmarket.net and the invoice issued on the order given by the buyer are integral parts of this contract.
 
ARTICLE 3-CONTRACT SITUATION PRODUCT / PAYMENT / DELIVERY INFORMATION Information on the type and quantity, type, quantity, brand / model, sales price, payment type, delivery address, billing information, shipping charge etc. of the products / products taken in electronic environment are as follows (Goods / Service, Type, Amount , Brand / Modeli, Rengi, Adedi, Selling Value and Payment Sequence, as stated on the site, these promises may change without notification to the buyer.) Products : Total Sales Value : Payment method : Delivery Person : Phone number : Delivery Address : Invoice Person / Institution : Billing address : Tax Office : Tax Registration Number :
 
ARTICLE 4 - GENERAL PROVISIONS: 4.1 - The PURCHASER declares that he has read and understood all the preliminary information regarding the basic nature of the contractual subject matter, the price of the sale and the form of payment and the delivery, as specified in Article 3, and gives the necessary confirmation in electronic form. 4.2-- Contract Subject Product / Payment / Delivery Information The type and quantity, type, quantity, brand / model, sales price, payment type, delivery address, delivery address, billing information, shipping charge are as stated above. the information contained in article (3) must be accurate and complete. The PURCHASER agrees to fully compensate for any damages that may arise in the event that such information is not accurate or defective, and furthermore, the buyer accepts any liability that may arise from this situation. The SELLER reserves the right to stop the order if the information given by the PURCHASER does not match the actual one, when it deems necessary. The SELLER will freeze the order for 15 (fifteen) days if it can not reach the BUYER from the telephone, e-mail and postal address given by the BUYER in case of a problem with the order. The PURCHASER is expected to communicate with the SELLER during this period. If no response is received from the PURCHASER within this period, the SELLER cancels the order so that both sides are not damaged. 4.3 - The contractual product shall be delivered to the recipient himself / herself or to the person / organization indicated in the preliminary information for the duration of the legal 30-day period, depending on the distance of the recipient's location for each product. The shipment is detailed in the delivery section below. The delivery is made as soon as possible after the stock is available and the cost of goods is transferred to the account of the seller. If the customer chooses the payment option at the door, delivery is made after the payment at the door.
 
4.4 - If the contract item is delivered to another person / organization other than the BUYER, the SELLER with the site www.eldivenmarket.net can not be held responsible for the delivery of the person / organization to be delivered. 4.5 -The SELLER is responsible for ensuring that the contracted product is sound, complete, in accordance with the specifications specified in the order, and delivered with warranty documents and manuals. If it is impossible to fulfill the contract, the seller will notify the Buyer within 3 days from the date on which he / can supply a different product with equal quality and price. 4.6 - For the delivery of the contractual product, the contractor must be approved by the Buyer on the seller's site and the price paid by the Buyer in the form of payment preferred by the Buyer. If for any reason the product is not paid for or is canceled in bank records, the SELLER shall be deemed to be free from the obligation to deliver the product. 4.7- In case the bank or the financial institution can not pay the price of the product to the SELLER for the reason that the credit card belonging to the SELLER is used unauthorizedly or unlawfully against the unauthorized persons due to the fault of the SELLER after delivery of the product, it must be returned to the SELLER. In this case, shipping costs belong to the PURCHASER.
 
4.8- The seller is obliged to report the situation to the PURCHASER if it can not deliver within the term of the contractual term with the cause of the extraordinary circumstances such as the interruption of the transportation or the air opposing obstacles. In this case, the PURCHASER may use one of the right to cancel the order, to replace it with the contractual product, and / or to postpone the delivery until the removal of the obstacle. If the buyer cancels the order, the amount he / she has paid will be paid to him / her in 14 days. . In case the buyer cancels the order, the SELLER shall make an attempt at the relevant bank to cancel the credit card receipt belonging to the buyer within 14 days and to return the related amount to the account of the buyer and the transaction made shall be notified to the PURCHASER by e-mail. In such a case, the SELLER can not be held responsible for delays caused by the relevant bank. 4.9- Products with or without warranties can be sent to SELLER for repair of defective or damaged products within warranty terms. In this case, the related products or products will be sent within 7 days starting from the date of receipt by the SELLER, and the transportation expenses will be covered by the SELLER. In such a case, if the 7-day-old salinin is filled, the PURCHASER must take the product to the related service. However, the right to return and withdraw the product mentioned below is reserved for cases where the right to withdrawal can not be used. 4.10-- The Contract is entered into force by the Buyer on the internet and is fulfilled when the Buyer delivers the Goods / Service purchased by the Seller to the Buyer.
 
ARTICLE 5 - SHIPMENT / DELIVERY PROCEDURE 5.1- Shipment: The goods / products are given to the shipping company that the seller / seller agrees with the payment of the goods in the seller's accounts in the preferred payment formats, except for the order confirmation mail and door payment. If payment option at the door is preferred, the shipping company will be informed that the goods are agreed by the seller after the order confirmation mail has been sent. 5.2- Delivery: The goods / products will be delivered to the address of the buyer by cargo which the seller has agreed upon. The delivery time is 30 days from the time the order confirmation mail is sent and the contract is set up. This period may be extended for a maximum of ten days, provided that the buyer is notified in writing or with a permanent data carrier. 5.3- The products are sent to the areas where the address delivery of the cargo companies has not been done by telephone notice. 5.4- In areas where the Cargo Company delivers one day a week, if there is a mistake or lack of information on the shipment, there may be some sagging during the day indicated by coercive reasons such as social and natural disasters. The buyer can not take any responsibility because of these sags. 5.5- If the product will be delivered to another person / organization from the Buyer, the seller is not responsible for the delivery of the person / entity to be delivered, the mistake in the shipment information and / or the extra shipping charges that may arise due to the receiver not being in place. If the products / products do not reach the customer within the specified days, delivery problems should be reported immediately to the customer service using the contact e-mail address. 5.6- In the case of a damaged package; Damaged packages should not be taken out and records should be kept to the Cargo Company official. If the Cargo Company official considers that the package is not damaged, the buyer has the right to open the package there and check that the goods have been delivered undamaged, and that the case be detected with a record. Once the package is received by the Buyer, it is assumed that the Cargo Company has performed its full duty. If the package is not accepted and the minutes are kept, the situation should be reported to the SELLER with "Customer Service" as soon as possible with the remaining copy of the minutes in the Receiver.
 
ARTICLE 6 - DELIVERY COSTS AND PAYMENTS The cost of delivery of the goods / services belongs to the BUYER. If the seller declares that the delivery fee will be met on its website, the delivery costs will belong to the Seller. Delivery of goods; The seller's stock is available and is made during the commitment period after the payment is made. Seller shall deliver the Goods / Service within 30 (thirty) days from the ordering of the Goods / Service by the Purchaser and reserve the right to extend the additional 10 (ten) days by written notification within this period. If for any reason the Goods / Service is not paid by the Buyer or the payment made is canceled in the bank records, the Seller shall be deemed to be free from the obligation to deliver the Goods / Service.
 
ARTICLE 7 - RIGHTS AND COMMITMENT OF THE RECEIVER 7.1- The Buyer declares that it has read and understood the preliminary information uploaded by the Seller in relation to the basic characteristics of the contractual subject matter in the Website, the selling price and the form of payment and the delivery, and gives the necessary confirmation in electronic form. Buyers can reach their dealers with the channels provided by the Seller's contact information as above. 7.2- The Buyer shall notify the Purchaser in writing that this address and the FRENCH INFORMATION FORM shall be confirmed electronically and that the address to be given to the seller by the Seller prior to the execution of the distant contracts, the basic features of the ordered products, the prices of the products including the taxes, payment and delivery information, that the Company has read and understand the information on www.eldivenmarket.net order / payment procedure and that it has given the necessary confirmation in electronic form. 7.3-The PURCHASER agrees and undertakes to fulfill the obligations imposed on him / her in the contract, except for the reasons of force majeure. 7.4-The PURCHASER agrees and undertakes to accept the terms of the contract with the order.
 
7.5-The PURCHASER must inspect the Contractual goods / product before receiving it. damaged and defective Goods / Service is taken from the cargo company. The Goods / Service received by the buyer from the cargo company officer shall be deemed to be undamaged and sound. After delivery, the Goods / Services' liability and damages shall belong to Buyer. 7.6- In case the bank or financial institution fails to pay the goods / service fee to the Seller for the reason that the credit card belonging to the Buyer is used unauthorizedly or unlawfully against the unauthorized persons due to the fault of the Buyer after delivery of the Goods / Service, to return the Goods / Service to the Seller within 3 (three) days. In this case, the delivery expenses belong to Buyer. 7.7-The Buyer accepts and undertakes not to damage the product and its packaging in any way whatsoever in the event that it desires to return the product it has received, and to return the original and invoice to the customer at the time of return. 7.8- In any event, if the Buyer defaults due to the borrowing, the Buyer accepts to pay the loss and the loss of the Seller due to the delayed performance of the debtor. 7.9- If the goods sent to the buyer are considered to be defective goods according to 6502 numbered law, the proprietor of the goods is not defective. This presumption is not applicable if the goods are incompatible with the nature of the dispossession. In this case, the consumer has the right to return from the contract, including the price return, to change the goods without any mistake, or to ask for reduction or free repair at the rate of shame. The seller is obliged to fulfill this demand, which is preferred by the consumer. The consumer has the right to demand compensation from the manufacturer-manufacturer in the event of any one of these optional rights causing the death and / or injury caused by the defective goods and / or causing damage to other goods in use. The seller can not assume any responsibility.
 
ARTICLE 8 - SELLER'S RIGHTS AND COMMITMENTS 8.1 Seller shall be responsible for delivering the goods / service in accordance with the Consumer Legislation, in accordance with the specifications specified in the order, and with the guarantee documents and manuals, if any, to the Buyer. warranties and guarantees of complete and complete fulfillment except for coercive situations. 8.2-The seller is obliged to notify the Buyer as soon as possible if he can not deliver within the contractual period of the product in the event of a force majeure or emergency situations preventing the shipment 8.3-Merchant shall not be held responsible for the delivery of the goods / service if the deliverer does not accept delivery, if the goods / service will be delivered to another person from the Buyer. 8.4-18 (EIGHTEEN) A SMALLER SHOULD NOT SHOP THE SITE. The seller will be based on the buyer's age stated in the contract, but the seller will not accept any responsibility for the wrong age of the buyer. 8.5- www.eldivenmarket.net is not responsible for the price mistakes due to system errors. In so doing, the seller is not responsible for the misrepresentations that may arise due to interventions that may be made to the internet site from the system, design or illegal ways on the internet site. 8.6-It can be purchased from www.eldivenmarket.net with credit card (Visa, Mastercard), virtual post / bank transfer / pay at the door / PayPal / PayU. Except for payment at the door, orders not paid within one week will be canceled. It is the moment when the order is processed, not when the order is placed, but when the necessary payment is made from the credit card account, that is, when the price of the goods is reached to the seller's bank accounts (except payment at the door).
 
ARTICLE 9 - THE RIGHT TO SEEING The Buyer has the right to SEE THE PRODUCT without showing any reason within 14 days from the delivery of the contract product to the person himself / herself or to the person / organization shown. The use of the right of withdrawal must be notified by telephone or e-mail to the Seller within 14 (fourteen) days, and the product is in the scope of the provisions of Article 10 of this Contract and is an integral part of the contract and www.eldivenmarket.net in accordance with the preliminary information posted on the website, the packaging and contents of the product must not be damaged and must be available for resale by the Seller. If this right is used, it is obligatory for the invoice to be accompanied by the product as well as the cargo handout example that the product delivered to the 3rd person or PURCHASER is sent to the PURCHASER. On the invoice that will be returned with the product, "REFUND REFUND" will be written and signed by the Buyer. Within 14 days of receipt of these documents, the product will be returned to the buyer. If the invoice is not sent originally, VAT and other legal obligations can not be returned. (If the returnable product is an invoice institution, it must be sent along with the return invoice, which was issued by the institution when it is refunded.) Order refunds issued on behalf of the institutions will not be completed if the refund is not canceled. During the 14-day period, the product returned for any reason will be covered by the cargo-price buyer.
 
ARTICLE 10 - PRODUCTS THAT CAN NOT BE USED TO SEE: The right of withdrawal can not be used for goods that can not be returned by reason of nature, disposable products, products which have a fast-breaking or expiration date, products without special protective packaging, original locked caps, goods and products which have no seals and can not be used. Again, the right of return can not be used for the products prepared according to consumer's wishes or personal needs. The use of the right of withdrawal in the following products is subject to the condition that the packaging of the product is unopened, intact and the product has not been used. -The products of contractual nature related to spices, herbal products and consumables -All kinds of cosmetic products and personal care products -Other products (those with a wide range of products and determined to have been used in the unpacked area) -Mixture with other products contracts relating to goods that can not be broken down - contracts for the delivery of goods that can be quickly deteriorated and whose expiration date may pass - contracts for the delivery of unsuitable health and hygiene goods, such as packaging, tape, seal,
 
ARTICLE 11-PRIVACY The information provided by the purchaser to the contractor with the information specified in this contract will not be shared with third parties by the seller. (Except as set forth in the Confidentiality Agreement) The seller may disclose such information only in the presence of an administrative / statutory obligation. The competence of the investigator can provide the relevant authority if he / she is in possession of the information requested by the seller within the scope of any documented investigation. Credit Card information is never stored, Credit Card information is only used to securely transmit to the relevant bank during the collection process and is deleted from the system after provisioning. The buyer's e-mail address, postal address, and telephone information are used only by the seller for standard product delivery and informational procedures. In some periods, campaign information, information about new products, promotional information can be sent to the buyer. These issues are detailed in the "PRIVACY AGREEMENT" posted on www.eldivenmarket.net. THIS IS THE CONTRACTING AGREEMENT "PRIVACY CONTRACT" agrees and agrees that it has read the confidentiality agreement and gives the necessary confirmation in electronic environment.
 
ARTICLE 12 - AUTHORIZED COURT If Consumers have problems with the execution of the Contract, if the Problem is not resolved by the Buyer, the Consumer Courts in the settlement place of the Buyer or the Reseller are authorized in case the amount declared with the Consumer Arbitration Committees is equal to the value announced by the Ministry of Customs and Commerce every year If the consumer is not a consumer, the courts of Edirne and the executive offices are authorized in all conflicts arising from the application of the contract. ARTICLE 13-Exception Provisions of Article 652, which are included in the contract of sale of this distance and which provide legal protection for the consumers born from the Law on the Protection of the Consumer, shall be valid only in cases where the buyer is Consumer; In cases where the buyer does not comply with the definition of Consumer in the 6502 number of the buyer, the related articles shall not make a provision between the parties and the provisions of the TCC shall apply. MADDE 14 - YÜRÜRLÜK This "SALES AGREEMENT" consisting of 14 (fourteen) items prepared by the SELLER and published on www.eldivenmarket.net website has been concluded with immediate effect by being read and acknowledged in electronic form by the "PRIVACY CONTRACT FORM" and the "PRIVACY AGREEMENT" BUYER. In the event of placing an order, the PURCHASER shall be deemed to have accepted all the terms of this contract. SELLER : RECEIVER : COMPANY NAME : NAME SURNAME : ADDRESS : ADDRESS : TELEPHONE : TELEPHONE : FAX : FAX : SIGNATURE : SIGNATURE :